Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Placówce Medycznej

Misja CK: wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim w placówkach medycznych. 

Celem projektu jest strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim w placówce medycznej, gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług  i wysoką jakość obsługi pacjenta, a ponadto:

 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania i podejmowanie szeregu działań podnoszących wartość placówki medycznej, której kadra menedżerska i wszyscy pracownicy w sposób świadomy budują swój wizerunek jako instytucji bezpiecznej, profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi,
 • stworzenie placówki medycznej działającej w oparciu o najwyższe standardy zarządzania i komunikacji oraz idee współudziału pracowników w tworzeniu organizacji,
 • wypracowanie rozwiązań, które przełożą się na realne usprawnienia w placówce medycznej i wzrost efektywności jej działania.

Korzyści z bycia Członkiem CK Zarządzanie Kapitałem Ludzkim:

 • umocnienie pozycji placówki na rynku i zwiększenie konkurencyjności,
 • wyższa  jakość świadczonych usług,
 • pozyskanie i utrzymanie najlepszego personelu medycznego oraz lepsze wykorzystanie jego potencjału,
 • zbudowanie profesjonalnego zespołu placówki odpowiadającego na wysokie oczekiwania pacjentów, tworzącego miejsce, które będzie postrzegane jako przyjazne i godne zaufania,
 • podniesienie kompetencji miękkich personelu, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta,
 • zwiększenie satysfakcji z pracy dzięki skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z "trudnymi" pacjentami,
 • budowanie wizerunku placówki medycznej jako pracodawcy, który dba o rozwój personelu,
 • lepsza atmosfera pracy, komunikacja i współpraca w zespole,

Partnerzy w projekcie:
1. Podmioty lecznicze.
2. Uczelnie.
3. Biura Karier działające przy uczelniach.
4. Firmy konsultingowe i szkoleniowe.

Finansowanie projektu:
1. Krajowe i regionalne programy operacyjne.
2. Środki własne placówek medycznych.
3. Inne źródła.