Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia - dzień 2

fot. Adam Zadrzywilski, Justyna Subocz

Galeria: