Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia - dzień 1

fot. Adam Zadrzywilski, Justyna Subocz

Galeria: