Tomasz Szelągowski

Prezes Zarządu Klastra PIKMED
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie zdobywał od początku lat dziewięćdziesiątych, kierując działem logistyki dla Ford Poland S.A. oraz prowadząc polski podmiot międzynarodowej, multimodalnej grupy Arcus Logistic Gmbh.
 
W obszarze rynku zdrowia, jako ekspert organizacji pacjentów. prowadził obrady stolika ds. projektu ustawy o Prawach Pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta, w ramach Białego Szczytu 2008. Członek Podkomitetu ds. priorytetów Ministra Zdrowia w czasie polskiej prezydencji Rady Europy 2011. Współautor Białej Księgi Zdrowego i Aktywnego Starzenia (2013) oraz raportu grupy ekspertów Akademia Zdrowia 2030 – Diagnoza i Kierunki Reformy Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce (2014).
 
W Federacji Pacjentów Polskich (FPP) od 2006 - 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego. Przyjął odpowiedzialność za stworzenie i wdrożenie strategii Federacji. Nadrzędnym celem w tej działalności było podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej i świadomości pacjentów oraz wypracowanie organizacyjnej zmiany w środowisku organizacji pacjentów poprzez opracowywanie i koordynację projektów w tym zakresie (FIO, Fundacja S. Batorego, Fundusze Europejskie - FP7, IMI, AAL i inne).
 
W European Patients’ Forum (EPF) 2008-2015 r. reprezentował głos polskich organizacji pacjentów. Trzykrotnie wybierany na dwuletnie kadencje członka zarządu EPF w 2010, 2012, 2014 (w latach 2011-2015 sprawował tam funkcję Skarbnika). Odpowiadał za właściwe zarządzanie finansami EPF, doradztwo strategiczne w zakresie polityki finansowej EPF i eZdrowia.
 
Członek zespołu ekspertów Patients and Consumers Working Party (PCWP) przy Europejskiej Agencji Leków, European Medicine Agency (EMA). Członek zespołu ekspertów przy think-tanku European Platform for Patients’ Organizations, Science and Industry (EPPOSI) w Brukseli.