Tomasz Leśniak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Prezes PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o. - Koordynatora Klastra

Viceprezes Fundacji Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności

Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP. W OKIP współodpowiedzialny jest za wsparcie nowych Inicjatyw Klastrowych oraz za budowanie strategii ich działania. Współinicjator Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED i Klastra PCIE. Koordynuje prace zespołu ds. obsługi inwestorów. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestorów, doradztwem gospodarczym, w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Jest absolwentem Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Administracji na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowanych przez Politechnikę Opolską.