Robert Milewski

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Członek Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Adiunkt w Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Studiów Podyplomowych “Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health”, realizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w ramach projektu „Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik distance learning na UMB” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja. Deputy/Managing Editor czasopisma “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, redaktor serii “Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine”. Członek towarzystw naukowych (m.in. Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu). Realizowana praca naukowa dotyczy m.in. dziedzin: Biostatystyka, Bioinformatyka, Medycyna Rozrodu, Ginekologia i Położnictwo. Autor ponad 100 prac oryginalnych opublikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Współwykonawca (w tym także główny wykonawca) kilkunastu projektów badawczych, finansowanych przez KBN, NCN, NCBiR, ale także grantów europejskich czy NATO.