Peter Nowak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Od ponad dwudziestu lat związany z niemieckim systemem państwowych kas chorych. Obecnie jako Senior Account Manager, niemieckiej kasy chorych "BKK VBU" w Berlinie. Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych i publicznej służby zdrowia. Doświadczony manager innowacyjnych programów zdrowotnych i prewencyjnych dla przedsiębiorstw i ich pracowników.  Z tytułu swojej specjalizacji uczestniczył jako referent i panelista w wielu międzynarodowych konferencjach, kongresach oraz forach ekonomicznych i zdrowotnych. Ekspert Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiebiorstw (OKIP). Jako konsultant Polskiego Konsorcjum Turystyki Medycznej brał czynny udział w promocji polskich ośrodków medycznych w Niemczech.

Działacz polonijny i społeczny w Niemczech. Współinicjator i mentor stowarzyszenia polskich kobiet w Berlinie  – “Polki w Berlinie e.V“.

W Klastrze PIKMED pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej