Michał Marczak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Katedrze Zarządzania - Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu. Jeden z nielicznych w Polsce specjalistów w zarządzaniu ryzykiem. Od wielu lat pracuje nad wyznaczaniem "czarnych punktów" w opiece zdrowotnej. Celem wyznaczania "czarnych punktów" w placówkach medycznych jest identyfikacja zdarzeń niepożądanych, które powodują najczęstsze zgony i wysłużają hospitalizację pacjentów.