Anna Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Wiceprezes PIKMED POLINNOVATION Sp. z o.o. - Koordynatora Klastra

Z branżą medyczną związana od kwietnia 2014 r. jako Prezes Spółki AmperiDoor Sp. z o.o. oraz wspólnik i dyrektor ds. rozwoju biznesu Instytutu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Doświadczony menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu jako członek  zarządu, dyrektor zarządzający i prokurent w spółce akcyjnej oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównymi jej zadaniami było wyznaczanie i realizacja kierunków rozwoju firmy, realizacja strategii rozwoju biznesu, operacyjne zarządzanie spółką oraz kreowanie nowego biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Politologia oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania kadrami w Nowoczesnej firmie oraz licznych szkoleń dla managerów i kadry zarządzającej.

W latach 2000 – 2012 jako w zakresie obszaru zarządzania personelem tworzyła i wdrażała programy podnoszenia kompetencji pracowników, programów szkoleniowych i rozwoju indywidualnego, zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Jako HR Manager prowadziła szkolenia w obszarze podnoszenia kompetencji menadżerskich, zarządzania zespołem, zarządzania sobą w czasie, ocen pracowniczych.

W Klastrze PIKMED bezpośrednio podlegają jej Centra kompetencyjne: Wsparcia osób starszych i niesamodzielnych, Koordynowana opieka zdrowotna oraz Kapitał ludzki. Współautor programów klastra PIKMED: Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności, Healthink, Serce na TAK. Członek Grupy Roboczej ds. wytwarzania produktów leczniczych powołanej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) przez Ministerstwo Gospodarki. Autor  wystąpień oraz moderator na wielu kongresach i konferencjach poświęconych medycynie (m.in. Seminarium we Wrocławiu - „Partnerstwo naukowo przemysłowe  w innowacyjnych technologiach biomedycznych”, Forum Innowacji w Opolu - „Telemedycyna
jako innowacyjny system profilaktyki i opieki medycznej”, Targi Nowoczesna Placówka Medyczna w Warszawie - „Efektywne zarządzanie kalendarzem wizyt
 kluczem do maksymalizacji zysków - Poprawa efektywności zarządzania finansami z perspektywy utraconych korzyści”, moderator panelu medycznego na I Światowym Kongresie Klastrów w Dąbrowie Górniczej, moderator panelu medycznego „Telemedycyna, e-zdrowie i innowacyjność w medycynie”na Forum Welconomy w Toruniu, moderator I spotkania Krajowej Sieci Klastrów w Opolu.

Wiceprezes Komitetu Sterującego Krajowej Sieci Klastrowej odpowiedzialna za opracowanie strategii działania, tworzenie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych, rozwój sieci klastrów, organizację spotkań i tworzenie punktów kontaktowych w poszczególnych województwach. W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP wspiera powstawanie nowych organizacji klastrowych i wzmacnianie potencjału istniejących klastrów, prowadzi warsztaty w ramach Europejskiej Akademii Klasteringu dotyczące budowania klastrów i wdrażania strategii ich rozwoju.

Prywatnie mama 2 urwisów Poli i Olka.