"Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH"

Projekt "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez:
- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym lepszej opieki nad pacjentem.

W ramach programu zostaną przeprowadzone dla pracowników podmiotów leczniczych:

1. szkolenia E-learningowe w zakresie: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA i EBM dla 400 uczestników

2. szkolenia stacjonarne poprzedzone wstępnym szkoleniem E-learningowym - HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia w 6 miastach w Polsce dla 100 uczestników.

3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA) w Krakowie dla 100 uczestników.

Organizatorem jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu  wraz z PIKMED Polinnovation sp. z o.o. - koordynatorem Klastra, jako partnerem.

Biuro Projektu mieści się w Instytucie Zdrowia Publicznego  UJCM, przy ul. Grzegórzeckiej 20, w Krakowie.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do Projektu zostanie podany w sierpniu 2017 r.