"Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH"

Projekt "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez:
- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz administracji rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym lepszej opieki nad pacjentem.

W ramach programu zostaną przeprowadzone dla pracowników podmiotów leczniczych:

1. Szkolenia E-learningowe w zakresie: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA lub EBM (24 godziny). Szkolenia zakończone certyfikatem.
2. Szkolenia stacjonarne poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym - HTA (8h) i zarządzanie w ochronie zdrowia (16 godzin).
Szkolenia stacjonarne prowadzone będą w:
  • Krakowie: listopad 2017, grudzień 2017, luty 2018
  • Warszawie: listopad 2017, styczeń 2018, marzec 2018
  • Gdańsku: wrzesień 2018
  • Poznaniu: marzec 2018
  • Wrocławiu: grudzień 2017
  • Rzeszowie: luty 2018

Szkolenia zakończone certyfikatem.

 

3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA). Studia w wymiarze 160 godzin będą odbywać się w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia zakończone pracą dyplomową i dyplomem ukończenia.
 

Organizatorem jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu  wraz z PIKMED Polinnovation sp. z o.o. - koordynatorem Klastra, jako partnerem.

Biuro Projektu mieści się w Instytucie Zdrowia Publicznego  UJCM, przy ul. Grzegórzeckiej 20, w Krakowie.

Z dniem 02.10.2017 zostaje uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu PRO-QUO HEALTH.

szczegóły na stronie projektu:

http://hta.cm-uj.krakow.pl/

Projekt dofiansowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWR.05.02.00-00-0034/16-00