POLINNOVATION MED

Misja CK: stymulowanie wzrostu innowacji w obszarze medycyny i ochrony zdrowia, opracowywanie przełomowych rozwiązań medycznych i technologicznych oraz ochrona patentowa.

Celem CK Polinnovation jest:

  • przygotowanie i realizacja projektów innowacyjnych,

  • pomoc w pozyskaniu odpowiednich partnerów zainteresowanych rozwojem danych technologii,

  • stworzenie platformy kooperacyjnej pomiędzy inicjatorem pomysłu, biznesem a nauką,

  • komercjalizacja pomysłów oraz nowych idei,

  • pomoc w uzyskaniu czystości patentowej,

  • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i prowadzenia spółek,

  • doradztwo oraz koordynacja tworzenia nowych spółek dla realizacji wspólnego projektu w obszarze innowacji.

Do kogo CK jest kierowane:

1. Szkół średnich jaki i uczelni.

2. Ośrodków i instytutów badawczo - naukowych.

3. Parków technologicznych.

4. Rzeczników patentowych.

5. Firm consultingowych.

6. Inwestorów ( indywidualni, instytucjonalni –banki i fundusze).

7. Przedsiębiorców i grup przedsiębiorców.

Finansowanie projektu:

1. Krajowe i regionalne programy operacyjne.

2. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

3. Horyzont 2020

4. Inne źródła.

Szefem Centrum Kompetencyjnego Polinnovation jest Pan Tomasz Leśniak.