Nasze artykuły

Siła klastra tkwi w odpowiedniej liczbie i rodzaju podmiotów. Niejednokrotnie połączenie wysiłków kilku przedsiębiorstw da lepsze rezultaty w zakresie m.in. udoskonalenia produktów, odkrycia...

Tekst poświęcony modelowi koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ), który w wielu zachodnich krajach funkcjonuje już od dawna, bez względu na formę systemu ochrony zdrowia, w Polsce zaczyna dopiero...

Artykuł Pana Adama Czerwińskiego z Gazety Wyborczej, poświęcony tematyce Czarnych punktów w służbie zdrowia. Obszernej wypowiedzi na ten temat udzielił Pan profesor Michał Marczak, twórca systemu...

Strony