Centrum Informatyki i Telekomunikacji

Misja CK: zgromadzenie kompetencyjnej kompleksowej bazy wiedzy w obszarze ICT wspierającej rynek usług medycznych opartej o kompetencje cząstkowe członków i podmiotów wchodzących w skład CK ICT PIKMED oraz realizacja wspólnych projektów w obszarze ICT.

Zgromadzone kompetencje przełożyć mają się na skonstruowanie kompleksowej oferty dla instytucji w zakresie zadań jakie zostały określone w pkt. CELE i ZADANIA.
1. CELE i ZADANIA:
Poniżej prezentujemy cele jakie zostały postawione przed CK ICT PIKMED.
A) BAZA PODMIOTÓW KOMPETENCYJNYCH

 • zbudowanie bazy firm posiadających kompetencje w szeroko pojętym zakresie ICT dla branży medycznej
 • zbudowanie relacji z tymi firmami
 • ustalenie zasad funkcjonowania i wymiany danych

B) ZADANIA AUDYTORSKIE

 • opracować strukturę niezbędną do wspierania podmiotów medycznych (PM) - pragnących zorganizować konsultacje techniczne w przygotowywanym przez siebie projekcie
 • przygotować ofertę dla PM w zakresie przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa i rozwoju usług cyfrowych

C) SZKOLENIOWE

 • prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu podnoszenie kwalifikacji dla pracowników administracji oraz działów ICT pracujących na rzecz medycyny

D) PROJEKTOWE

 • organizowanie poprzez Klaster projektów wspieranych środkami zewnętrznymi mających na celu poprawę bazy informatycznej w PM,
 • gromadzenia informacji na temat potrzeb w PM (obszar ICT)
 • prowadzenie projektów testowych (badań, projektów demonstracyjnych itd.)
 • Konsolidowanie projektów wspólnych

E) INFORMACYJNE

 • szeroko pojęta polityka przekazywania informacji o nowościach i nowinkach informatycznych
 • publikowanie prac i gromadzonego kompendium wiedzy

2. OFERTA:
Definicje
Klient (Partner) FRONT – to instytucja z rynku medycznego najczęściej szpital, pogotowie, przychodnia, ośrodek zdrowia, klinika czy hospicjum, który operuje w obszarze rynku informatycznego stąd też powstaje u niego zapotrzebowanie na usługi, produkty i rozwiązania z zakresu ICT.
Klient (Partner) BACK – to najczęściej firma, przedsiębiorca z branży zdefiniowanej wokół rozwiązań ICT, który posiada produkty, rozwiązania czy usługi skierowane do branży medycznej.
CK ICT PIKMED musi zbudować swoją ofertę w oparciu o model FRONT-BACK, głównie dlatego że w pewnym sensie jest „hubem” kompetencyjnym, którego zadaniem jest matchować potrzeby jakie generuje rynek FRONT z możliwościami i technologią, którą dostarczają partnerzy zgromadzeni BACK.

3. BAZA PODMIOTÓW KOMPETENCYJNYCH (BACK):
Aby taka baza została zbudowana i skompletowana musi zostać wstępnie predefiniowana. CK ICT PIKMED musi jasno określić obszary ICT w których będzie budowało swoje kompetencje.

Następnie w oparciu o taki podział CK ICT PIKMED zaprasza do współpracy podmioty i firmy BACK zwracając uwagę na ofertę oraz zrealizowane i potwierdzone (stosownymi akredytacjami) realizacje pozwalające określić posiadane przez nich kompetencje.
Bardzo ważnym aspektem jest zbudowanie wobec partnerów BACK programu lojalnościowego, który pozwoli na pozyskiwanie prowizji za udzielone wobec niego zamówienie.

4. FINANSOWANIE
1. Krajowe i regionalne programy operacyjne
2. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
3. Środki własne właścicieli PM
4. Horyzont 2020
5. Inne źródła