Wydarzenia

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej - 11-12.06.2015, Wrocław

Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej obchodzi 11-12.06.2015 we Wrocławiu 25-lecie swojej działalności. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Prezydenta RP, Ministra Zdrowia,...

Projekt POLINNOVATION MED na Politechnice Wrocławskiej - 29.05.2015, Wrocław

29 maja we Wrocławiu, w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej odbyło się seminarium "Partnerstwo naukowo-przemysłowe w innowacyjnych technologiach biomedycznych".Klaster PIKMED...

ScanBalt ExCo-28.05.2015, Gdańsk

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED zaznaczył swoją obecności podczas spotkania zarządu ScanBalt 28 maja w Gdańsku. Pan Kazimierz Anhalt przybliżył Polski Innowacyjny Klaster Medyczny...

Bionalle 2015 - 27.05.2015, Berlin

27 maja w Berlinie odbyło się XIII Bionalle, czyli giełda kooperacyjna dla branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Udział w tym wydarzeniu stanowi okazję do nawiązania wspólpracy z ponad 230...

Porozumienie o współpracy między klastrami medycznymi

W trakcie I Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej został podpisany list intencyjny między: Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED, Klastrem Nowoczesna Medycyna, Klastrem...

MCSB 2015 - Cybernetic Modelling of Biological Systems - 14-15.05.2015, Kraków

W dniach 14-15 maja w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja MCSB 2015 - Cybernetic Modelling of Biological Systems, obejmująca szeroki zakres tematyki związanej z zastosowaniem komputerów...

Cykl konferencji: "Wsparcie szpitala w zakresie pakietu onkologicznego - nowe wyzwania"

MENTOR S.A. wspierany przez Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED zorganizował w drugiej połowie kwietnia cykl konferencji poświęconych pakietowi onkologicznemu.

Dyrektorzy szpitali i...

"Kadry medyczne w Polsce -dziś i jutro?" - Warszawa

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, wziął udział w konferencji organizowanej przez Fundację Watch Health Care oraz Fundację na Rzecz Zdrowego Starzenia Się. Konferencja odbyła się 10...

Za Nami I Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej

I Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej - 25-26.03.2015

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED był partnerem wydarzenia i organizatorem całodziennego panelu...

MEDinISRAEL - Tel-Aviv

W dniach 23-26 marzec Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, reprezentowany przez Pana Zbigniewa Dobkowskiego - Dyrektora Lubelskiego Biura Regionalengo Klastra, uczestniczył w...

Strony