Wydarzenia

Forum Gospodarcze Toruń 2014

W dniu 4 marca 2014 roku w Toruniu na XXI Forum Gospodarczym zorganizowany został panel „Innowacyjne zarządzanie, programy i projekty w ochronie zdrowia”. Forum Gospodarcze w Toruniu...

Powołanie Klastra Medycznego

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED. Multidyscyplinarna grupa...

Strony