Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Klastrów w Żorach

19 grudnia 2014 r. w Żorach w siedzibie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyło się świąteczne spotkanie klastów, w którym wziął również udział Polski Innowacyjny Klaster Medyczny...

VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMED w Supraślu

W dniach 4-6.12.2014 rok w Supraślu odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny-ITMED. Współorganizatorem tego wydarzenia oraz jednym z prelegentów był Polski...

Inauguracja Studiów Podyplomowych „Menedżer Klastra Executive MBA”

22 listopada 2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Menadżer Klastra Executive MBA”. Patronem wydarzenia był...

Klaster PIKMED o Telemedycynie

W dniu 16 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym odbyło się Forum Innowacji, na które Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED został zaproszony przez Prezydenta Miasta Opole...

Podpisanie umowy z Politechniką Wrocławską

W dniu 16 września 2014 r. do grona członków Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED dołączyła Politechnika Wrocławska. Umowę ze strony uczelni podpisał Prorektor ds. Badań Naukowych i...

Klaster PIKMED na Konwencie Powiatów Dolnośląskich

W dniach 25-26 sierpnia 2014 w Strzelinie w Hotelu „Maria” obradował Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska oraz...

Powstanie Oddziałów Regionalnych PIKMED

W dniu 20 czerwca 2014 r. w ramach struktury organizacyjnej Klastra PIKMED zostały wyodrębnione Dolnośląskie i Mazowieckie Biura Regionalne. Celem funkcjonowania Biura jest realizacja strategii...

8 Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014

8 Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014 4-6 grudnia 2014, Hotel Supraśl, Supraśl (10 km od Białegostoku) Patronat Honorowy (zaproszeni): Ministerstwo Nauki i...

Umowa z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

W dniu 15 lipca 2014 r. została zawarta umowa dotycząca wstąpienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Ze strony Polskiego Innowacyjnego...

Umowa z Uniwersytetem Warszawskim

W dniu 29 maja 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED a Uniwersytetem Warszawskim. Ze strony Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED umowę...

Strony