Wydarzenia

Umowa z Oddziałem Podlaskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W dniu 7 maja 2014 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED a Oddziałem Podlaskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Polski Innowacyjny...

Kongres Klastrów Polskich w Sejmie

20 maja 2014 roku odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP. Organizatorami wydarzenia są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie....

Politechnika Łódzka w szeregach PIKMED-u

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED podpisał umowę współpracy z Politechniką Łódzką. W strukturach uczelni działa m.in. Wydział Fizyki Medycznej oraz Zakład Aparatury Medycznej zajmujący...

Umowa z Instytutem Polskiej Akademii Nauk

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED a Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w...

Spotkanie z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Szpitali Akredytowanych

5 kwietnia 2014 roku w Piotrowie Trybunalskim w Hotelu Agat odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych z udziałem przedstawicieli Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych...

Spotkanie projektowe Łódź 10-03-2014

Szanowni Państwo! Podsumowując spotkanie projektowe, które odbyło się w Łodzi w dniu 10.02.2014 r. informuję, iż trwają prace nad merytorycznym przygotowaniem projektów do aplikowania o środki, a...

Forum Gospodarcze Toruń 2014

W dniu 4 marca 2014 roku w Toruniu na XXI Forum Gospodarczym zorganizowany został panel „Innowacyjne zarządzanie, programy i projekty w ochronie zdrowia”. Forum Gospodarcze w Toruniu...

Powołanie Klastra Medycznego

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED. Multidyscyplinarna grupa...

Strony