Telemedycyna to teraźniejszość i przyszłość

Telemedycyna to bardzo modne i często pojawiające się hasło w internecie, prasie, literaturze medycznej. Pacjenci są już gotowi na jej wprowadzenie, o czym świadczy bardzo duże zainteresowanie aplikacjami i gadżetami medycznymi.

Więcej o telemedycynie i systemie usług telemedycznych (SUT) w artykule.

Autor: Konrad Maj, Żródło: Menadżer Zdrowia, grudzień/styczeń/09/2014