Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

II Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego we Wrocławiu 24 - 25 listopada 2016 roku.

Kongres będzie okazją do promowania i wymiany doświadczeń i upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz integracji środowisk realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Uczestnikami Kongresu będą członkowie PTZP, przedstawiciele siostrzanych towarzystw z innych krajów, przedstawiciele administracji wszystkich szczebli oraz instytucji związanych ze zdrowiem publicznym. Ponadto w dyskusjach systemowych wezmą udział pracownicy naukowi Uniwersytetów Medycznych oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej i szeroko pojętego zdrowia publicznego.

W sesjach kongresu wezmą udział Peter Nowak oraz Tomasz Szelągowski.