Rekrutacja do Projektu szkoleniowego PRO-QUO HEALTH rozpoczęta

 

 

 

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, jako partner Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum rozpoczął realizację projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 2 października 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez:
- rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.
Aktywności zmierzają do wyeliminowania nieracjonalności wykorzystania zasobów w systemie opieki zdrowotnej, zachowań korupcyjnych i utrwalenia pozytywnych wzorców reagowania w przypadku występowania zjawisk niepożądanych. Podniesienie kompetencji z zakresu oceny technologii medycznej (HTA) i medycyny opartej na faktach (EBM) pracowników placówek medycznych, organów założycielskich, przedstawicieli NFZ oraz admin.rządowej przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów tym samym lepszej opieki nad pacjentem.

W ramach programu zostaną przprowadzone dla pracowników podmiotów lecznyczych:

1. szkolenia E-learningowe w zakresie: finansów iaudytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych, HTA i EBM

2. szkolenia stacjonarne poprzedzone wstepnym szkoleniem E-learningowym  - HTA i zarządzanie w ochronie zdrowia.

3. Studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA).

Regulamin rekrutacji uczestników i szczegółowy opis w zakładce PROJEKTY.