Politechnika Łódzka w szeregach PIKMED-u

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED podpisał umowę współpracy z Politechniką Łódzką. W strukturach uczelni działa m.in. Wydział Fizyki Medycznej oraz Zakład Aparatury Medycznej zajmujący się zagadnieniami inżynierii biomedycznej, a w szczególności: długoterminowymi badaniami sztucznej zastawki serca z pierścieniem pokrytym nanokrystalicznym diamentem, badaniami przewodzenia zregenerowanych nerwów obwodowych szczurów oraz wykorzystanie technik zamrażania i nagrzewania przy usuwaniu zmian ogniskowych płatów tarczycy. Prowadzone są także badaniami dotyczące diamentowych urządzeń mikroprzepływowych do analiz DNA i białek w ramach międzynarodowego projektu MNT ERANET. Uczelnia współpracuje również z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, dla której zajmuje się symulacjami numerycznymi przepływu krwi w obszarach zastawek serca, tętnic kręgowych człowieka, sztucznej komory serca, koła tętniczego mózgu. W tym zakresie przeprowadzono szereg eksperymentów numerycznych badających strukturę przepływu wokół sztucznych zastawek serca, dla różnych konfiguracji geometrycznych oraz położenia w ujściu komory. Prowadzone są także badania przepływów w sztucznej komorze serca oraz badania wpływu położenia kątowego sztucznej zastawki serca skonstruowanej i wybranej w oparciu o projekt prof. Jacka Molla, o badania wpływu geometrii naczyń krwionośnych na zaburzenia ukrwienia mózgu człowieka.