Innowacyjna metoda DBC w programie Rekonstrukcji Zdrowia

Klaster PIKMED wspólnie z Instytutem Opieki Zdrowotnej podejmuje aktywne działania, aby najnowsza inicjatywa klastrowa tj. program powypadkowej opieki zdrowotnej „Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności” była ofertą skrojoną na miarę potrzeb pacjentów, chcących szybko powrócić do zdrowia po wypadku lub innym zdarzeniu losowym. Nawiązana niedawno współpraca z Ośrodkiem Creator Sp. z o.o. We Wrocławiu daje pacjentom niesamowitą możliwość korzystania z najnowszej dostępnej na polskim rynku medycznym metody DBC – Documentation Based Care. Creator jest jednym z dwóch ośrodków w Polsce, gdzie pacjenci mogą skorzystać z tej innowacyjnej metody leczenia. Terapia jest nadzieją dla osób cierpiących na podostre i przewlekłe schorzenia kręgosłupa takie jak: dyskopatie, zmiany zwyrodnieniowe, schorzenia reumatyczne, skoliozy, kręgozmyłki, zespoły przeciążeniowe części lędzwiowo-krzyżowej, wady postawy, dolegliwości kręgosłupa wywołane stresem i przemęczeniem. Polega ona na łączeniu nowoczesnej technologii z ćwiczeniami terapeutycznymi. Jej skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie bowiem u ponad 80% leczonych doszło do zmniejszenia dolegliwości bólowych, a u 75 % stwierdzono przyrost siły i poprawę ruchomości. Pacjenci, którzy wezwą udział w programie otrzymają zindywidualizowany program leczenia, który jest efektem szczegółowej diagnostyki DBC. Długość terapii jest ustalana indywidualnie na podstawie wcześniej dokonanej analizy pacjenta i może trwać odpowiednio 6, 12 i 18 tygodni. Dobranie odpowiedniej długości cyklu rehabilitacyjnego jest podstawą do zrealizowania wcześniej założonych celów.

Współpraca Klastra PIKMED z Ośrodkiem Creator to szansa dla osób po wypadkach i zdarzeniach losowych oraz osób starszych i niesamodzielnych na powrót do normalnego życia. Mamy nadzieję, że nasz program odbije się szerokim echem wśród wszystkich grup osób, do których jest kierowany. Największym dobrem człowieka jest zdrowie, a dzięki programowi Rekonstrukcji Zdrowia pacjenci mają szansę by je zdobyć przy pomocy najlepszych specjalistów, innowacyjnych technik i metod leczenia.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Klastra PIKMED: http://pikmed.pl/nasze-projekty

oraz na stronie operatora programu Instytutu Opieki Zdrowotnej: http://www.instytutopieki.pl/

Autor: Justyna Subocz
Zdjęcie, źródło: http://www.creator.wroc.pl/