Halo Polonia: Polska 3.0. i Zdrowie 3.0.

5 października 2016 r. po raz kolejny gościliśmy w programie Halo Polonia. Pan Tomasz Szelągowski - Prezes Klastra PIKMED wspólnie z Panią Angeliką Jarosławską - Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw opowiadali o projekcie Polska 3.0. Integralną częścią Polski 3.0. jest Zdrowie 3.0., czyli projekt który powstał w myśl powszechnie akceptowalnego przekonania, że nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa. Połączenie tematyki zdrowia w działaniach projektu przyczyni się przede wszystkim do wzrostu bezpieczeństwa pracownika i wpłynie na jego motywację do dbania o zdrowie, podniesienia wydajności pracy, efektywniejszego wykorzystania zasobów i środków, zmniejszenia nierówności w zdrowiu oraz podniesienia dobrostanu życia.

Zapraszamy do oglądania od 00:10:51.

LINK DO MATERIAŁU VIDEO: https://halopolonia.tvp.pl/26963844/05102016-2215