Forum Zdrowie 3.0. w Dąbrowie Górniczej - wielkie odliczanie do rozpoczęcia II Kongresu Klastrów

Wielkimi krokami zbliża się II Światowy Kongres Klastrów. Już 1 kwietnia wszystkie drogi prowadzić będą do Dąbrowy Górniczej, gdzie spotkają się przedstawiciele klastrów oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED włączył się aktywnie w przygotowanie części Kongresu, która poświęcona jest zdrowiu. W związku z dużym zainteresowaniem panelem medycznym w poprzedniej edycji, oraz z uwagi na zaangażowanie Klastra w realizację projektu Polska 3.0. Zdrowie 3.0. w tym roku nadaliśmy wydarzeniu medycznemu rangę forum.

Klasyczną formę konferencji jaką są prelekcje zaproszonych gości wzbogaciliśmy o debatę oksfordzką, której tematem będzie „Konkurencyjność rynku opieki zdrowotnej – konieczność czy oksymoron”. Zaproponowane przez nas dyskusje ekspertów będą z kolei dotyczyły obszarów zdrowia publicznego (w aspekcie praktycznego wdrażania ustawy o zdrowiu publicznym w kontekście strategii dla Polski Narodowego Programu Zdrowia i Policy Paper), zarządzania ryzykiem (w aspekcie rozwiązań proceduralno – prawnych oraz zarządzania szkodą), a także innowacyjnych technologii medycznych (Medical devices oraz E-zdrowie).

Do udziału w Forum zaprosiliśmy m.in.: Jarosława Pinkasa – Wiceministra Zdrowia, Beatę Małecką – Liberę – Posła na Sejm, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, Aleksandrę Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Mirosława Wysockiego - Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, Andrzeja Siemaszko – dyrektora Centrum Technologii IPPT PAN, Łukasza Zalickiego – Partnera EY, Andrzeja Mądralę – Wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i wielu innych znakomitych gości i ekspertów rynku zdrowia z Polski i zagranicy.

Światowy Kongres Klastrów staje się coraz bardziej rozpoznawalnym wydarzeniem w Polsce i na świecie, które promuje idee klasteringu oraz stanowi międzynarodową płaszczyznę komunikacyjną dla sektora biznesu, nauki i administracji. Przed Klastrem PIKMED stoi zatem ogromna szansa by Forum Zdrowia 3.0. stało się promocją polskiej myśli i innowacyjności na arenie międzynarodowej. Zachęcamy wszystkich do udziału w Światowym Kongresie Klastrów, a w szczególności do odwiedzenia panelu medycznego oraz wysłuchania tego co specjaliści z branży medycznej mają do powiedzenia na temat zdrowia publicznego, zarządzania ryzykiem oraz innowacji w medycynie. Podsumowaniem Forum Zdrowia 3.0. będzie wspomniana już wcześniej debata oksfordzka, która mamy nadzieję iż wpisze się na stałe w agendy najciekawszych konferencji z branży. Bez wątpienia Światowy Kongres Klastrów to wydarzenie, które powoli aspiruje do miana największego międzynarodowego spotkania klastrów różnych branż.